Güncel


Editör kurulunda yer aldığım, dizgisini yaptığım ve editör kurulundaki hocalarımla bir bölümünü yazdığımız “Öğretim Teknolojilerinde Web Araçları: Uygulamalar, Araştırmalar ve Eğilimler” Kitabı Pegem Akademi’de yayınlandı. Kitap açık erişimde ücretsiz e-kitap şeklinde yayınlandı. Kitaba erişmek için buraya tıklayınız. (22 Mart 2022)

Editör kurulunda yer aldığım, dizgisini yaptığım ve editör kurulundaki hocalarımla bir bölümünü yazdığımız “TYYÇ Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme” Kitabı Pegem Akademi’de yayınlandı. Kitap açık erişimde ücretsiz e-kitap şeklinde yayınlandı. Kitaba erişmek için buraya tıklayınız. (24 Mart 2022)