Makalelerim

SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI Kapsamında Taranan Dergilerde Yayımlanmış Makaleler:

►Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2021). Instructional Design and Instructional Effectiveness in Virtual Classroom: Research Trends and Challenges. Australasian Journal of Educational Technology (AJET), 37(6), 156-174. https://doi.org/10.14742/ajet.6882 (SSCI-Q2)

►Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2018). High school students’ views on the PBL activities supported via flipped classroom and LEGO practices. Educational Technology & Society, 21(2), 46-61.  (SSCI-Q1)

►Cukurbasi, B., Isbulan, O. ve Kiyici, M. (2016). Acceptance of educational use of tablet computers: A critical view of the FATIH Project. Eğitim ve Bilim-Education and Science. 41(188), s. 67,82, doi: 10.15390/EB.2016.6621 (SSCI-Q4)

Baran, B., Cukurbasi, B., Colak, C. ve Dogusoy, B. (2012). Second Life users’ profiles and views about educational potential of Second Life: A case of Turkey. Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(4), s. 253-263. (SSCI-Q2)


SCI, SCI- Expanded, SSCI ve AHCI Dışındaki Uluslararası İndeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanmış Makaleler:

Cukurbasi, B. (2022). Review of student opinions on blended educational implementations in the pandemic process: A case study. Journal of Educational Technology & Online Learning, 5(1), 66-83. https://doi.org/10.31681/jetol.1058283 (ERIC)

Cukurbasi, B., Fidan, M., & Debbag, M. (2021). Research and trends for educators, staff and administrators in distance education: Content analysis of distance education journals (2008-2018). Asian Journal of Distance Education, 16(2), 144-165. https://doi.org/10.5281/zenodo.5785527 (ERIC)

Fidan, M. Debbağ, M. ve Çukurbaşı, B. (2021). Metaphoric perceptions of preservice teachers about ‘LEGO Robotic Instructional Practices,’ ‘Augmented  Reality’ and ‘Flipped Classroom’ concepts. Research in Comparative & International Education, 16(1), 83-99. https://doi.org/10.1177/1745499920982761 (ESCI-ERIC)

Debbağ, M., Çukurbaşı, B. ve Fidan, M. (2021). Use of Digital Mind Maps in Technology Education: A Pilot Study with Pre-Service Science Teachers. Informatics in Education, 20(1), 47-68. https://doi.org/10.15388/infedu.2021.03 (ESCI-ERIC)

Fidan, M., Debbağ, M. ve Çukurbaşı, B. (2020). Technology proficiency self-assessments of professionalizing teachers in the 21st century: A scale adaptation study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(2), 465-492. doi: 10.14527/pegegog.2020.016 (ESCI-ERIC)

Yavuz Konokman, G. ve Çukurbaşı, B. (2019). Effects of Designing LEGO Robotics Instructional Practices on The Prospective Science Teachers’ Resistive Behaviors Towards Technology Supported Instruction. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 7(3), 57-71, doi: 10.17220/mojet.2019.03.005 (ERIC)

Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017). Ters yüz edilmiş sınıf modeli ve LEGO-LOGO uygulamaları ile desteklenmiş probleme dayalı öğretim uygulamalarının lise öğrencilerinin başarı ve motivasyonlarına etkisi. International Online Journal of Educational Sciences. 9(1), 191-206, doi: 10.15345/iojes.2017.01.013 (H.W. WILSON)


Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler:

Fidan, M., Debbağ, M. ve Çukurbaşı, B. (2014). Teacher perceptions about the electronic voting system used in classroom interaction. Cypriot Journal of Educational Sciences. 9(2), s. 91-100.


ULAKBİM Veritabanları (TR DİZİN) Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanmış Makaleler:

Kıyıcı, M., Çukurbaşı, B. ve Çam, E. (2021). Discovering Studies on Nursing Students and Educational Technology by Data Mining. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 133-144. https://dergipark.org.tr/tr/pub/baebd/issue/63124/896856

►Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2018).  An analysis on the change in preferences of preservice teachers towards use of the Internet technologies in teaching. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 1-10., Doi: 10.24106/kefdergi.413325

►Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2018). Öğretmen adaylarının elektronik portfolyoya yönelik görüşlerinin incelenmesi: Weebly örneği.  İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-14., Doi: 10.17679/inuefd.288198

►Çukurbaşı, B., Yavuz Konokman, G., Güler, B. ve Özkayran, S.E. (2018). Developing the acceptance scale of LEGO robotics instructional practices: Validity and reliability studies. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 191-214., Doi: 10.14686/buefad.337738

►Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017).  Preservice teachers’ views about flipped classroom model. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 77-92.

►Çukurbaşı, B. ve Karamete, A. (2017). Üç boyutlu sanal ortamlarda beş aşamalı modelin uygulanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 36-36., Doi: 10.17860/mersinefd.305754

Babur, A., Kiper, A., Çukurbaşı, B., Albayrak Özer, E., Tonbuloğlu, İ., Küçük, Ş., Demirhan, E., Canan Güngören, Ö., Kıyıcı, M. ve Horzum, M. B. (2016). 2009-2013 yılları arasında uzaktan eğitim dergilerinde yayınlanan makalelerin yöntemsel açıdan incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(1), s. 123-140, doi: http://dx.doi.org/10.19126/suje.70220

Güneş, F., Işık, A. D. ve Çukurbaşı, B. (2015). Mobil öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının tablet bilgisayar kullanma becerilerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. USOSÖzelsayı, s.1-10, doi: 10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13193

Güneş, F., Çukurbaşı, B. ve Işık, A. D. (2015). Bilgi teknolojisinden beyin teknolojisine: Mobil öğrenme projesinin değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. USOSÖzelsayı, s. 11-18, doi: 10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13194

►Çukurbaşı, B. ve İşman, A. (2014). Öğretmen adaylarının dijital yerli özelliklerinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(1), s. 28-54, doi: 10.14686/BUEFAD.201416206

Akgün, Ö. E., Küçük, Ş., Çukurbaşı, B. ve Tonbuloğlu, İ. (2014). Sözel veya görsel baskın öğrenme stilini belirleme ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(1), s. 277-297, doi: 10.14686/BUEFAD.201416218


Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler:

Işık, A. D., Çukurbaşı, B., Fidan, M., Debbağ, M. ve Erkan, E. (2017). Tablet bilgisayarlar için internet tabanlı ölçme-değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi: İlkelerin belirlenmesi. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2(1), s. 21-34