Verdiğim Dersler

 • 2020-2021
  • Önlisans
   • Bilgi Teknolojileri
   • Sosyal Sorumluluk
   • İş Yeri Uygulama Eğitimi
 • 2019-2020
  • Lisans
   • İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
   • Bilişim Teknolojileri
   • Medya Okuryazarlığı
   • Topluma Hizmet Uygulamaları
   • Öğretmenlik Uygulaması II
   • Okul Deneyimi
   • Açık ve Uzaktan Öğrenme
   • Probleme Dayalı Öğrenme ve Fen Eğitiminde Senaryo Yazımı
  • Yüksek Lisans
   • Yüksek Lisans Semineri
   • Hayat Boyu Öğrenmede BİT Kullanımı
 • 2018-2019
  • Lisans
   • Bilgisayar Donanımı
   • Bilişim Teknolojileri
   • Medya Okuryazarlığı
   • Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar
   • Bilgisayar I
   • Programlama Dilleri-I
   • Programlama Dilleri-II
   • Robotikler ve Fen Öğretimi
   • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
   • Probleme Dayalı Öğrenme ve Fen Eğitiminde Senaryo Yazımı
  • Yüksek Lisans
   • Yüksek Lisans Semineri
   • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • 2017-2018
  • Lisans
   • Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları
   • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
   • Robotikler ve Fen Öğretimi
   • Probleme Dayalı Öğrenme ve Fen Eğitiminde Senaryo Yazımı
   • Eğitsel Video Tasarımı
   • Medya Okuryazarlığı
   • Öğretmenlik Uygulaması
   • Temel Bilgi Teknolojileri I
   • Temel Bilgi Teknolojileri II
   • Bilgisayar I
   • Bilgisayar II
  • Yüksek Lisans
   • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
   • Dönem Projesi