Research and trends for educators, staff and administrators in distance edu…

Asian Journal of Distance Education (AsianJDE) ‘de Research and trends for educators, staff and administrators in distance education: Content analysis of distance education journals (2008-2018) başlıklı çalışmamız hakem değerlendirmesi neticesinde kabul edildi.

Bartın Üniversitesi’nde görev yapan değerli arkadaşlarım Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Fidan ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Debbağ ile birlikte gerçekleştirdiğimiz araştırma neticesinde ilk olarak özetini sözlü bildiri olarak sunduğumuz ve devamında genişleterek ortaya koyduğumuz Makalemiz, derginin 2021 yılının son sayısında yayınlanmak üzere işlenmektedir.

Yaptığımız araştırmada uzaktan eğitimde görevli eğitmen, personel ve yöneticilere yönelik gerçekleştirilmiş ve 2008-2018 yılları arasında uzaktan eğitim dergilerinde yayınlanmış makaleleri yöntemsel açıdan inceledik ve mevcut eğilimlerini ortaya koymaya çalıştık.

Makalemizin alana katkı sağlaması dileğiyle.

Makalemizin künyesi şu şekildedir:

Cukurbasi, B., Fidan, M., & Debbag, M. (2021). Research and trends for educators, staff and
administrators in distance education: Content analysis of distance education journals (2008-2018).
Asian Journal of Distance Education, 16(2), 144-165. https://doi.org/10.5281/zenodo.5785527