Bilimsel Toplantılar (Bildiri)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

Çukurbaşı, B. (2021). Robotik ve İnternet Teknolojileri Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Fen Bilimleri Dersi Öğretmeni Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerine Etkisi. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021)(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7125179)

Hamutoğlu, N.B., Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2021). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve Kalite Güvencesi: Lisans Düzeyi Ders Planlarının İncelenmesi. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2021)(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7125174)

Çukurbaşı, B., Fidan, M. ve Debbağ, M. (2019).  Uzaktan eğitimde eğitmen, personel ve yöneticilere yönelik araştırma ve eğilimler: Uzaktan eğitim dergilerinin içerik analizi (2008-2018). I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5012919)

Fidan, M., Debbağ, M. ve Çukurbaşı, B. (2018). Ortak zorunlu derslerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesine ilişkin öğrenci görüşleri. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 567-574., Doi: 10.14527/9786052415443 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4752908)

Debbağ, M., Fidan, M. ve Çukurbaşı, B. (2018). Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin programlarına ilişkin görüşleri: Bartın Üniversitesi örneği.  6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 79-83. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4510311)

►Çukurbaşı, B. (2018).  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin problemli internet kullanımı düzeylerinin dijital okuryazarlık düzeylerini yordama durumlarının incelenmesi.  4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), 20-31. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4387082)

Kansızoğlu, H. B. ve Çukurbaşı, B. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarına göre sosyal medya araçları: medya okuryazarlığı açısından bir inceleme. 3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3779565)

Debbağ, M., Fidan, M. ve Çukurbaşı, B. (2017). Web tabanlı etkileşimli zihin haritası ve kağıt-kalem kullanarak zihin haritası hazırlamaya yönelik öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesi.  3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 130-131. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3779554)

Debbağ, M., Fidan, M. ve Çukurbaşı, B. (2017).  Öğretmen adaylarının LEGO robotik öğretim, artırılmış gerçeklik ve ters yüz edilmiş sınıf kavramlarına ilişkin metaforik algıları. International Conference on Quality in Higher Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3779594)

►Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017). Ters yüz edilmiş sınıf modeli ile ilgili yayınların yöntemsel ve ortam özellikleri açısından incelenmesi. 11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3526501)

Çam, E., Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017).  LEGO robotik öğretim uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. 11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3526504)

►Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017).  Öğretmen adaylarının internet teknolojileri tercihlerindeki değişimin incelenmesi. VII. International Congress on Research in Education (ICRE), 85 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3512035)

Yavuz Konokman, G., Çukurbaşı, B. ve Güler, B. (2017). Öğretmen adaylarının teknoloji destekli öğretim dirençlerinin LEGO robotik öğretim uygulamalarını kabullerine etkisi. VII. International Congress on Research in Education (ICRE), 78 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3512039)

Kansızoğlu, H. B. ve Çukurbaşı, B. ve Kartal, S.E. (2015). Eğitimde medya okuryazarlığı alanında yayımlanan makalelerin yöntemsel açıdan incelenmesi meta analiz çalışması. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1684393)

►Çukurbaşı, B., Kartal, S. E. ve Kansızoğlu H. B. (2015). Çevrimiçi sınıf yönetimi sisteminin kullanılmasında tablet bilgisayarın etkililiği. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1684373)

Kartal, S. E., Kansızoğlu, H. B. ve Çukurbaşı, B. (2015). Öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerine göre Türk Eğitim Sistemi’nde yaşanan sorunlar: Nitel bir araştırma. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1684394)

►Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2014). Öğretmen adaylarının e-portfolyo sistemine yönelik görüşlerinin incelenmesi. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 77-77. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1684459)

İstanbullu, A., Kiper, A., Çukurbaşı, B., Albayrak, E., Tonbuloğlu, İ., Küçük, Ş., Demirhan, E., Canan Güngören, Ö., Horzum, M. B. ve Kıyıcı, M. (2014).  Uzaktan eğitim dergilerinde son 5 yıldaki makalelerin yöntemsel açıdan incelenmesi meta analiz çalışması.  2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 22-22. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1684437)

►Çukurbaşı, B., İşbulan, O. ve Kıyıcı, M. (2014). FATİH projesinde kullanılan tablet bilgisayarların eğitsel açıdan kabul edilme durumlarının incelenmesi. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 62-68. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1684415)

İşman, A. ve Çukurbaşı, B. (2013). Eğitim-öğretim sürecinde teknoloji kullanımı ve kalite. International Conference on Quality in Higher Education, 237-242. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2175287)

►Çukurbaşı, B. (2013). Öğretim sürecinde öğrenen etkileşiminin etkileri. 4th International Conference on New Horizons in Education, 3(3), 303-308. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2175488)

Fidan, M., Debbağ, M. ve Çukurbaşı, B. (2013). İlkokul ve ortaokullarda kullanılan elektronik oylama sistemi ELEKTROY hakkında öğretmen görüşleri: Bolu ili örneği. ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2176223)

►Çukurbaşı, B. (2013). LEGO MINDSTORMS uygulamalarının eğitsel açıdan etkilerinin incelenmesine ilişkin bir içerik analizi çalışması. 13th International Educational Technology Conference, 639-646. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2176367)

►Çukurbaşı, B. (2013).  Twitter sosyal ağ sitesinin eğitim öğretim sürecinde kullanılmasının etkileri. 13th International Educational Technology Conference, 1267-1272. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2176514)

Işık, A. D. ve Çukurbaşı, B. (2013). Öğretmen adaylarının kullandıkları mobil araçları benimseme durumlarının incelenmesi: Bartın üniversitesi örneği. 4th International Conference on New Trends in Education, 114-114. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2176686)

►Çukurbaşı, B. (2012). Eğitimde LEGO-LOGO uygulamaları ve Türkiye’deki durumu. International Science and Technology Conference, 469-473. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2176927)

Işık, A. D. ve Çukurbaşı, B. (2012). Eğitimde tablet bilgisayar kullanılması. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 194-199. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2177106)

Fidan, M., Çukurbaşı, B., Debbağ, M. ve Erkan, E. (2012). Uzaktan eğitimde görevli eğiticilerin hizmet içi eğitime yönelten sebepler hakkındaki görüşleri. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2177576)

Özmen, C., Er H. ve Çukurbaşı, B. (2012). Sanal ortamda vatandaşlık anlayışı. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2177880)

Bezir, Ç., Çukurbaşı, B. ve Baran, B. (2011). Student teacher and context interaction in Second Life foreign language education classroom: Some implications for practices. 2011 AECT International Convention, 75 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2178352)

►Çukurbaşı, B., Bezir, Ç. ve Karamete, A. (2011). Üç boyutlu sanal ortamlarda oryantasyon. 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 1054-1060. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2178575)

Bezir, Ç., Çukurbaşı, B. ve Baran, B. (2011). Second Life ortamında rol oynama tekniği ile yabancı dil öğretiminin tasarımı ve uygulanması. 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 896-901. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2178715)

Bezir, Ç., Çukurbaşı, B. ve Baran, B. (2011). Second Life yabancı dil öğretim ortamında altı şapkalı düşünme tekniğinin uygulanması. International Educational Technology Conference, 2, 1970-1975. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2178922)

►Çukurbaşı, B., Çolak, C., Doğusoy Taylan, B. ve Baran, B. (2010). Second Life users views about Second Life use in education: A case of Turkey.  2010 AECT Convention, 136 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2179062)

Ellez, A.M., Çolak, C., Çukurbaşı Çalışır, E., Çukurbaşı, B. ve Şakiroğlu, S. (2009). Bilgisayar animasyonları ile bilişim teknolojilerinin temelleri dersi öğretimi. 3th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2179389)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

Güneş, F., Işık, A. D. ve Çukurbaşı, B. (2015).  Bilgi teknolojisinden beyin teknolojisine mobil öğrenme projesinin değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-11. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1684469)

Güneş, F., Işık, A. D. ve Çukurbaşı, B. (2015). Mobil öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının tablet bilgisayar kullanma becerilerine etkisi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1684473)

Sancak, K., Gün, M., Güler, B., ve Çukurbaşı, B. (2015).  İlkokul 3 ve 4 kademe fen bilimleri dersine yönelik çoklu ortam materyallerinin geliştirilmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:1684482)

Öztürk, M., Aydın, Ş., Kurnaz, S., Güler, B. ve Çukurbaşı, B. (2014). Elektronik ölçme ve değerlendirme sistemlerine yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. V. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2179898)

Sezer, M., Aksoy, B., Coşkun, E., Baklan, S., Gülşen, A., Güler, B. ve Çukurbaşı, B. (2014). E-Sunum ve görsel içerik hazırlama uygulamalarına yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. V. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2180058)

Karaca, S., Sancak, K., Çukurbaşı, B. ve Güler, B. (2014). Bulut bilişim uygulamalarına yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. V. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2179777)

Işık, A. D. ve Çukurbaşı, B. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının kullandıkları mobil araçlara yönelik farkındalık düzeyleri. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

►Çukurbaşı, B. ve Kansızoğlu, H. B. (2013). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


Görev Aldığım Bilimsel Toplantılar

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 21-23 Mayıs 2015, Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

V. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 21-22 Kasım 2014, Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine Mobil Öğrenme Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, 17-18 Ekim 2014, Bartın Üniversitesi, Bartın Türkiye

Bartın’da Eğitimin ve İletişimin Geleceği Sempozyumu, Sekreterya, 3 Mayıs 2012, Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Lisansüstü Eğitimde Nitelik Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2 Aralık 2011, Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Öğretmen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Paneli, Düzenleme Kurulu Üyesi, 24 Kasım 2011, Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye