TYYÇ Çalıştayı

“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Çevrimiçi Öğrenmede Kalite Güvencesi Çalıştayı” Beykoz Üniversitesi, ESTÜ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya ilişkin yapılan haberler şu şekildedir: