TYYÇ Çalıştayı

“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Çevrimiçi Öğrenmede Kalite Güvencesi Çalıştayı” Beykoz Üniversitesi, ESTÜ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü 09:00’da başlıyor. Çalıştay programına, kayıt formuna ve diğer tüm bilgilere http://tyyccalistayi.mcbu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.Çalıştaya katılım ücretsizdir.