Projelerim

Kalkınma Bakanlığı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2014 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Projesi:

Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine. Proje No: TR81-15-SOSYAL-0105, Yürütücü: Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Araştırmacılar: Ayşe Derya Işık ve Barış Çukurbaşı, Bütçe: 106.040,00TL 20/06/2014 – 21/03/2015 (Ulusal)


Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri:

Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerilerinin Endüstri 5.0 Temelinde Geliştirilmesi. Proje No: 2020-102, Yürütücü: Barış Çukurbaşı, Araştırmacılar: Gülbin Kıyıcı, Semih Gençay ve Emre Baysal, 08/12/2020-devam ediyor. (Ulusal)

LEGO Robotik Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretime Yönelik Direnç Davranışlarına ve Teknoloji Kabullerine Etkisi. Proje No: 2016-SOS-A-014, Yürütücü: Gamze Yavuz Konokman, Araştırmacılar: Seçil Eda Özkayran, Bekir Güler ve Barış Çukurbaşı, 19/09/2016-26/12/2016 (Ulusal)

Lise Öğrencilerine Web 2.0 Teknolojileri ve LEGO-LOGO Uygulamaları ile Programlama Öğretimi. Proje No:2015-70-02-001, Yürütücü: Mübin Kıyıcı, Araştırmacı: Barış Çukurbaşı, 15/05/2015-07/11/2016 (Ulusal)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeyleri ile Yönetişim Becerilerinin Geliştirilmesi TPAB Modeli ve Yönetişim İlkelerine Dayalı Öğretim Tasarımı. Proje No: 2016-SOS-A-011, Yürütücü: Seçil Eda Özkayran, Araştırmacılar: Gamze Yavuz Konokman, Barış Çukurbaşı, Hasan Basri Kansızoğlu ve Eda Akdoğdu,19/09/2016 – 25/12/2017 (Ulusal)

Tablet Bilgisayarlar İçin İnternet Tabanlı Ölçme Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi. Proje No: BAP-2012-1-52, Yürütücü: Ayşe Derya Işık, Araştırmacılar: Barış Çukurbaşı, Mustafa Fidan, Murat Debbağ ve Erdem Erkan, 15/10/2012 – 25/02/2014 (Ulusal)

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Derslerde Bartın İli Turizm Değerlerinden Yararlanma Durumunun Değerlendirilmesi. Proje No: BAP-2011-2-30, Yürütücü: Harun Er, Araştırmacılar: Cengiz Özmen, Fitnat Gürgil ve Barış Çukurbaşı, 08/05/2012-10/10/2013 (Ulusal)


Özel Kuruluş Destekli Proje:

Dijital Okuryazarlık Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi (Proje No: SEADBAP2017-5), Yürütücü: Süleyman Erkam Sulak Araştırmacılar: Sema Sulak, Barış Çukurbaşı, Bilge Sulak Akyüz ve Yılmaz Kara, 06/09/2017-27/12/2017 (Ulusal)