MS Office Excel Eğitimi

Bu bölümde Microsoft Office Excel Paket Programının kullanımına ilişkin anlatımlar yer almaktadır. Anlatımlar Microsoft Office 2016 ve Office 365 versiyonları için tam uyumludur. Daha eski versiyonlar için çok küçük farklılıklar olabilir, ancak kullanım mantığı tamamen aynıdır.

Bu eğitimden edindiğiniz bilgileri Excel ile benzer işleyişe sahip diğar paket programlar için de kullanabilirsiniz.

Bu eğitim ve içerisinde kullanılan etkinliklerin büyük bir kısmı dünya genelinde 148’den fazla ülkede kabul gören European Computer Driving Licence (Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası – ECDL) programında gelişmiş seviye modülü (Advanced Module) kazanımları uyarınca planlanmıştır.


MS Office Excel Eğitimi sonunda öğrenen;

  •  Koşullu biçimlendirme ve sayı biçimi gibi gelişmiş biçimlendirme seçeneklerini uygulayarak çalışma sayfalarını işler.
  •  Mantıksal, istatistiksel, finansal ve matematiksel işlemler ile ilişkili fonksiyonları kullanır.
  •  Grafikler oluşturur ve gelişmiş grafik biçimlendirmesi yapar.
  •  Verileri analiz etmek, filtrelemek ve sıralamak için tabloları ve listeleri kullanır.
  • Senaryo oluşturur ve kullanır.
  • Elektronik tablo verilerini denetler ve doğrular.
  • Adlandırılmış hücre aralıkları ile çalışır.
  • Köprü ekleyerek, nesne yerleştirme ve içe aktarma işlemlerini yaparak verileri entegre eder.
  • Elektronik tabloları karşılaştırır ve birleştirir.
  • Elektronik tablo güvenlik özelliklerini uygular.

Genel Tanıtım


Genel Yapısı ve Özellikleri


Hücre ve Tablo Biçimlendirme, Hücre Stilleri


Tablo Biçimlendirme Özellikleri ve Verilerin Sıralanması


Verilerin Çoğaltılması


Çalışma Sayfasını Yazdırmak


Hücreleri ve Çalışma Sayfasını Şifre ile Korumak


Formül Yazmaya Başlama


Görünüm Ayarları


Matematiksel İşlemler ve Koşullu Biçimlendirme


Tabloyu Bölme, Biçimlendirme ve Gelişmiş Formüllerden Örnekler


Senaryo Oluşturma


Grafik Oluşturma ve Pivot Tablo Kullanımı


Eğer, Eğersay, Sayfalararası veri aktarma


*Excel’de İşlevsel Form Hazırlamak