MS Office Word Eğitimi (İleri Düzey Uygulamalar)

Bu bölümde Microsoft Office Word Paket Programının kullanımına ilişkin anlatımlar yer almaktadır. Anlatımlar Microsoft Office 2016 ve Office 365 versiyonları için tam uyumludur. Daha eski versiyonlar için çok küçük farklılıklar olabilir, ancak kullanım mantığı tamamen aynıdır.

Bu eğitimden edindiğiniz bilgileri Word ile benzer işleyişe sahip diğar paket programlar için de kullanabilirsiniz.

Bu eğitim ve içerisinde kullanılan etkinliklerin büyük bir kısmı dünya genelinde 148’den fazla ülkede kabul gören European Computer Driving Licence (Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası – ECDL) programında gelişmiş seviye modülü (Advanced Module) kazanımları uyarınca planlanmıştır.


MS Office Word Eğitimi sonunda öğrenen;

  • Gelişmiş metin, paragraf, sütun ve tablo biçimlendirmelerini uygular.
  • Karakter ve paragraf stilleri kullanılarak tutarlı bir tasarım sürdürür.
  • Dipnot ve resim yazısı gibi kaynak bildirme özelliklerini kullanır.
  • İçindekiler, dizin ve çapraz başvurular oluşturur.
  • Açıklamalar ve değişiklikleri izle özelliklerini kullanarak verileri düzenler.
  • Belgeleri işbirliği yaparak yerel veya çevrimiçi olarak gözden geçirin.
  • Posta gönderileri oluşturur.
  • Belgeye Bölüm, üstbilgi ve altbilgi ekler.

Başlangıç ve Genel Bilgilendirme


Resim Yazısı, Dipnot, Sayfa Numarası ve Kesmeler


Metni Kaydır, Sütun Ayarı, Bir Sayfayı Yatay Yapma


Yorum Ekleme ve Değişiklikleri İzle


Stil Kullanımı, İçindekiler Sayfası, Kapak Sayfası, Boş Sayfa


Posta Gönderileri